Thursday, May 29, 2008

Word Composition

English:
Where do you live?

Tagalog:
Saan ka nakatira?

Cebuano:
Asa ka nagpuyo?

English:
Can I go with you?

Tagalog:
Pwede ba akong sumama sayo?

Cebuano:
Pwede ko mouban nimo?

English:
Did you like this place?

Tagalog:
Nagustuhan mo ba ang lugar na ito?

Cebuano:
Ganahan ka ba ning lugara?

Subscribe
Add to Technorati Favorites

No comments: