Friday, July 11, 2008

Word Composition

English:
Please drop by soon.

Tagalog:
Pwede bang dumaan ka dito.

Cebuano:
Mahimo ba na moagi ka diri.

Subscribe
Add to Technorati Favorites

No comments: