Sunday, June 1, 2008

Word Composition

English:
Please visit us soon.

Tagalog:
Pwede bang bumisita ka sa amin kaagad.

Cebuano:
Maayo unta og mobisita dayon ka sa amoa.

English:
When will you visit again?

Tagalog:
Kailan ka babalik?

Cebuano:
Kanus-a ka mobalik?

English:
I will come back here.

Tagalog:
Babalik ako dito.

Cebuano:
Mobalik ko diri.


Subscribe
Add to Technorati Favorites

No comments: